10.ஆம் வகுப்பு-தமிழ் மனப்பாடப் பாடல்கள்-சிலப்பதிகாரம்-இசையமைத்துப் பாடியவர்:திரு S.P.சுந்தர்,ஆசிரியர் மற்றும் இன்னிசைப் பாடகர்,வேலூர்

கருத்துரையிடுக

நன்றி

புதியது பழையவை